کنترل کردن طراحی سرگرمی زیباترین اینستاگرام

کنترل کردن: طراحی سرگرمی زیباترین اینستاگرام عروس اینستاگرام سرگرمی چه خبر از کجا ؟ باور میکنی یا نه ؟

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی احتمال نصف شدن قاچاق سیگار

رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عزیزمان ایران اعتقاد است که در صورت نبود مکانیزم صحیح توزیع و عرضه سیگار در کشور به علت ورود محصولات قاچاق صرف زیا

احتمال نصف شدن قاچاق سیگار

احتمال نصف شدن قاچاق سیگار

عبارات مهم : ایران

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عزیزمان ایران اعتقاد است که در صورت نبود مکانیزم صحیح توزیع و عرضه سیگار در کشور به علت ورود محصولات قاچاق صرف زیاد کردن قیمت موجب کم کردن مصرف نخواهد شد.

علی اصغر رمزی در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با پرسشها مختلفی از جمله پایین بودن قیمت سیگار در ایران، برنامه های موجود جهات زیاد کردن قیمت به منظور کم کردن مصرف، میزان قابل تامل قاچاق در این حوزه و برآورد آن طی امسال و نیز میزان تولید سیگار داخلی صحبت کرد که در ادامه آورده شده است است.

احتمال نصف شدن قاچاق سیگار

– به تازگی اخباری در اینترنت انتشار یافته مبنی بر اینکه کشور عزیزمان ایران در بین ۱۸۱ کشور دنیا پایین ترین میزان قیمت فروش سیگار را به خود تخصیص داده شده است داده است.

سال گذشته بود که رییس کل وقت گمرک در مصاحبه ای اعلام کرد سیگارهای قاچاق در بسته هایی با قیمت ۳۰۰ تومان در پشت گمرکات و مرزهای ورودی کشور بوده است که این مساله نشان می دهد قیمت سیگار در کشورهای دیگر نیز پایین تر از کشور عزیزمان ایران هست. بعد از انتشار این خبر نیز ما در حال تهیه لیستی هستیم تا کشورهایی که قیمت سیگار در آن ها پایین تر از کشور عزیزمان ایران است را اعلام کنیم.

رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عزیزمان ایران اعتقاد است که در صورت نبود مکانیزم صحیح توزیع و عرضه سیگار در کشور به علت ورود محصولات قاچاق صرف زیا

میزان مالیات و عوارض جهت تولیدکنندگان داخلی سیگار و نیز واردکنندگان به چه صورت است؟

سال گذشته واردات سیگار مشمول ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصد سود بازرگانی می شد که مربوط به مباحثی از جمله مالیات و عوارض بود. در این راستا بنابر ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه میزان مالیات و عوارض سیگارهای وارداتی بیش از ۹۰ درصد تعیین شده است است که این رقم باید از طریق گمرکات و دستگاه های ذی ربط به خزانه پرداخت شود. تولیدکنندگان داخلی باید بین ۲۷ تا ۴۲ درصد قیمت درب کارخانه را به مالیات و عوارض سیگار تخصیص داده شده است دهند.

– بعضی معتقدند که قیمت سیگار در کشور عزیزمان ایران پایین بوده و همین مسئله عاملی جهت اوج بودن میزان مصرف هست، آیا برنامه ای در جهت زیاد کردن قیمت سیگار وجود ندارد؟

زیاد کردن قیمت سیگار از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح می شود تا از این طریق بتوانند میزان مصرف را با توجه به قیمت اوج در خرده فروشی ها کم کردن دهند. به طور حتم زیاد کردن قیمت سیگار در صورت نبود سیستم مناسب توزیع مسئله آفرین خواخد بود و نتیجه بخش بودن سیاست زیاد کردن قیمت سیگار در جهت کم کردن مصرف آن، مشروط بر این است که سیستم توزیع در بازار کاملا کنترل شده است و قابل نظارت باشد و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد برندهای قاچاق با قیمت بسیار پایین تر بازار را در احاطه خود قرار خواهند داد.

احتمال نصف شدن قاچاق سیگار

باید توجه داشته باشیم که با زیاد کردن قیمت سیگار و وجود برندهای قاچاق ارزان قیمت در بازار مصرف کنندگان به سمت برندهای قاچاق سوق پیدا می کنند و این مسئله وجود دارد که در مورد برندهای قاچاق نه تنها کنترل بلکه استانداردهای مورد نیاز نیز وجود ندارد و به طور حتم این عنوان به سلامت جامعه لطمه می زند. بنابراین باید ساماندهی نظام توزیع سیگار ابتد در دستور کار قرار گیرد تا بعد از آن بتوانیم قیمت ها را به درستی و در جهت سیاست کم کردن مصرف سیگار زیاد کردن دهیم.

– در جهت زیاد کردن میزان تولید سیگار و کم کردن واردات چه اقدامی صورت گرفته است؟

از ابتدای برنامه پنجم توسعه با توجه به تبصره سه ماده ۱۰۲ این قانون قرار بر این بود تا کلیه سیگارهای وارداتی با برند مهم به تولید داخل تبدیل شود و بر همین اساس در جهت زیاد کردن واحدهای تولیدی در کشور گام برداشتیم. قبل از سال ۹۵، هفت واحد تولیدی وجود داشت که در سال گذشته با ایجاد پنج واحد تولیدی دیگر در مجموع تعداد واحدهای تولیدی سیگار به ۱۲ واحد رساندیم. علاوه بر این سه واحد تولیدی دیگر در سال ۱۳۹۶ ایجاد خواهد شد تا تعداد واحدهای تولیدی به ۱۵ واحد رسیده و تنها دو واحد دیگر باقی می ماند تا ۱۷ کارخانه تولید سیگار بر اساس برنامه های در نظر گرفته شده است ایجاد شود.

رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور عزیزمان ایران اعتقاد است که در صورت نبود مکانیزم صحیح توزیع و عرضه سیگار در کشور به علت ورود محصولات قاچاق صرف زیا

– در امسال چه میزان سیگار در کشور تولید خواهد شد؟

میزان تولید سیگار در کشور طی سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰ میلیارد نخ بود و در سال گذشته با راه اندازی واحدهای تولیدی به تولید ۴۵ میلیارد نخ زیاد کردن یافت و بر اساس برآورد انجام شده است در طول سال ۱۳۹۶ به عددی معادل ۵۰ میلیارد نخ در تولید سیگار خواهیم رسید و این در حالی است که برآورد مصرف هر سال سیگار ایرانی ها در سال معادل ۵۵ میلیارد نخ است که اگر به رقم ۵۰ میلیارد نخ در تولید سیگار برسیم، معادل ۹۳ درصد نیاز کشور در داخل تولید می شود.

احتمال نصف شدن قاچاق سیگار

– طبق برآوردهای صورت گرفته قاچاق سیگار در آخر امسال چه میزان خواهد بود؟

برآورد میزان قاچاق در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۴ معادل هشت میلیارد نخ و در سال ۱۳۹۵ معادل شش میلیارد نخ بوده است و آینده نگری می شود در سال ۱۳۹۶ برآورد میزان قاچاق معادل سه میلیارد نخ باشد که با توجه به میزان مدت مشابه سال قبل به نظر می رسد ۵۰ درصد کم کردن در قاچاق سیگار طی امسال را داشته باشیم.

– چه راهکار عملی در جهت کم کردن میزان قاچاق وجود دارد؟

بر اساس آمار ۳۳ هزار واحد خرده فروشی پروانه توزیع محصولات دخانی اخذ کرده اند و همین مساله موجب خواهد شد تا ساماندهی نظام توزیع حرکت رو به جلویی را داشته باشد که با تکمیل فرآیند سامانه مکانیزه فروش تمامی محصولات وارداتی و تولیدی سیگار از طریق این سامانه توانایی نظارت و کنترل در نظام توزیع دارند.

علاوه بر این در جهت کم کردن میزان قاچاق سیگار روش های دیگری مدنظر قرار گرفته و با داخلی کردن تولید برندهای وارداتی و اعمال جریمه های سنگین قطعا برندهای خارجی که در داخل اقدام به تولید کرده اند مانعی جهت واردات برندهای قاچاق داخل کشور خواهند بود، آیا که در صورت واردات قاچاق برندهای آن ها به کشور عزیزمان ایران هزینه های سنگینی را به عنوان جریمه مجبور خواهند شد.

– در خصوص تنباکو نیز صحبت کنید، واردات این محصول به کشور چه رقمی را به خود تخصیص داده شده است داده است؟

در سال ۱۳۹۴ میزان ۵۸۲۳ تن و در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۹۱۵۶ تن تنباکوی معسل (تنباکوی قلیان) به کشور وارد شده است هست. در مورد زیاد کردن قابل توجه میزان واردات تنباکو طی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ نیز باید خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۹۵ معادل ۹۱۵۶ تن تنباکوی معسل به کشور وارد شده است که اختلاف فاحشی با میزان واردات آن نسبت به سال ۱۳۹۴ دارد که این مسئله به علت اتفاقی است که در آن مقطع زمانی رخ داد. علاوه بر این باید بدانید که بیشترین میزان واردات تنباکوی معسل به کشور عزیزمان ایران نیز از سوی کشورهای عربی به خاص امارات، مصر و اردن که تنباکوی معسل محصول تولیدی آن هاست به کشور عزیزمان ایران وارد شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | سیگار | ایرانی | عوارض سیگار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz