کنترل کردن طراحی سرگرمی زیباترین اینستاگرام

کنترل کردن: طراحی سرگرمی زیباترین اینستاگرام عروس اینستاگرام سرگرمی چه خبر از کجا ؟ باور میکنی یا نه ؟

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی انتقاد روحانی از امریکا،خانم موگرینی را ناراحت می کند!/ او گردش به راست کرده ، زیباکلام

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:رییس جمهور بعد از انتخابات ٩٦ در حوزه سیاست داخلی نوعی چرخش به راست داشت؛ امروز بر اساس مواضعی که در حوزه سیاست خارجی اتخا

انتقاد روحانی از امریکا،خانم موگرینی را ناراحت می کند!/ او گردش به راست کرده ، زیباکلام

زیباکلام:انتقاد روحانی از امریکا،خانم موگرینی را ناراحت می کند!/ او گردش به راست کرده

عبارات مهم : ايران

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:رییس جمهور بعد از انتخابات ٩٦ در حوزه سیاست داخلی نوعی چرخش به راست داشت؛ امروز بر اساس مواضعی که در حوزه سیاست خارجی اتخاذ کرد، می توان گفت که در این حوزه نیز دچار چرخش به راست شده است است.

انتقاد روحانی از امریکا،خانم موگرینی را ناراحت می کند!/ او گردش به راست کرده ، زیباکلام

اخيرا رييس جمهور سعي مي كند تا شعارهاي ضد امريكايي و تندي عليه امريكا بيان كند. تهديد به بستن تنگه هرمز و اينكه اگر ايران بشكه نفت صادر نكند، نمي گذاريم كشورهاي ديگر نيز نفت صادر كنند، به نوعي دور شدن از ميانه روي و اعتدال است.

شايد اين همان استراتژي كلي آقاي روحاني در راستاي آينده سياسي خويش هست. به نظر مي رسد كه آقاي روحاني در تلاش است تا هرچه بيشتر به اصولگرايان نزديك شود. به اين معنا در حوزه سياست خارجي آقاي روحاني فاصله بيشتري از مواضع اعتدالي مي گيرد تا به همان ميزان به جريانات اصولگرا و راديكال نزديك شود. در غير اين صورت اتخاذ مواضع اخير رييس جمهور توجيه ديگري نمي تواند داشته باشد.

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:رییس جمهور بعد از انتخابات ٩٦ در حوزه سیاست داخلی نوعی چرخش به راست داشت؛ امروز بر اساس مواضعی که در حوزه سیاست خارجی اتخا

آقاي روحاني به خوبي مي داند كه آنچه روز گذشته بيان كرده هست، آب به آسياب ترامپ، نتانياهو و پادشاه عربستان ريختن براي تحت فشار قرار دادن كشور هست. نمي توان انكار كرد كه تندروها در خارج از كشور از موضع گيري هاي اخير آقاي روحاني استقبال مي كنند.

رييس جمهور قطعا مي داند كه اتخاذ مواضع تند و راديكال سودي براي كشور ندارد و برعكس؛ بايد با مواضع اعتدالي سعي كنيم كه به اتحاديه اروپا نزديك شويم تا تحت فشار قرار دادن ايران براي ترامپ سخت شود. اين نوع موضع گيري به هيچ وجه ما را به اتحاديه اروپا نزديك نمي كند. آنچه روز گذشته آقاي روحاني بر زبان آورد، آب در آسياب ترامپ مي ريزد تا تهديداتش عليه كشور را مشروع جلوه دهد و باعث مي شود كه بتواند هرچه بيشتر ايران را تحت فشار قرار دهد.

قطعا به همان اندازه كه ممكن است اصلاح طلبان از مواضع اخير رييس جمهور ناراحت شوند، فرانسوي ها و آلماني ها و زن موگريني نيز به همان اندازه از موضع گيري آقاي روحاني ناراحت و نااميد مي شوند.

انتقاد روحانی از امریکا،خانم موگرینی را ناراحت می کند!/ او گردش به راست کرده ، زیباکلام

نمي دانم آیا آقاي روحاني تصور مي كند كه اگر از يك طرف حرف از صلح بزنيم و پاي ميز مذاكره برويم و از طرف ديگر سخناني تحريك آميز داشته باشيم، مي توانيم از بحران هاي امروز سياست خارجي به سلامت عبور كنيم و استراتژي خيلي خوبي داشته ايم. آنچه آقاي روحاني توجه نمي كند اين است كه با اين استراتژي اتحاديه اروپا را از دست مي دهيم و باعث انبساط خاطر ترامپ مي شويم. در شرايط فعلي مواضع تحريك آميز ايران بيش از پاي ميز مذاكره رفتن و صحبت هاي صلح طلبانه ما در دنيا ديده مي شود. استراتژي دوگانه اي كه آقاي روحاني در نظر دارد، در عمل جواب نخواهد داد بلكه به نفع دشمن های ما نيز خواهد بود.

واژه های کلیدی: ايران | رييس جمهور | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz