کنترل کردن طراحی سرگرمی زیباترین اینستاگرام

کنترل کردن: طراحی سرگرمی زیباترین اینستاگرام عروس اینستاگرام سرگرمی چه خبر از کجا ؟ باور میکنی یا نه ؟

گت بلاگز بازار خودرو تولید ماشین نزولی شد

برخلاف چند ماه اخیر که تیراژ ماهانه تولید ماشین صعودی بود در خرداد ماه امسال تولید انواع ماشین ۱۹.۶ درصد کم کردن یافت.

تولید ماشین نزولی شد

تولید ماشین نزولی شد

عبارات مهم : انواع

برخلاف چند ماه اخیر که تیراژ ماهانه تولید ماشین صعودی بود در خرداد ماه امسال تولید انواع ماشین ۱۹.۶ درصد کم کردن یافت.

به گزارش ایسنا؛در این مدت تولید انواع ماشین از ۱۳۴ هزار و ۸۰۲ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۰۸ هزار و ۳۳۴ دستگاه کم کردن یافت.

خرداد ماه امسال تولید انواع سواری نیز ۲۰.۴ درصد کم کردن یافته و از ۱۲۷ هزار و ۸۵۹ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به ۱۰۱ هزار و ۷۹۱ دستگاه رسید.

تولید ماشین نزولی شد

تولید انواع ون نیز نزولی بوده و با افت ۱۹.۳ درصدی از ۱۱۴ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۹۲ دستگاه کم کردن یافت.

خرداد ماه امسال تولید انواع وانت هم با کم کردن ۱۵.۶ درصدی همراه بوده و از ۵۲۹۲ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به ۴۴۶۷ دستگاه رسید.

برخلاف چند ماه اخیر که تیراژ ماهانه تولید ماشین صعودی بود در خرداد ماه امسال تولید انواع ماشین ۱۹.۶ درصد کم کردن یافت.

در این مدت تولید انواع مینی بوس و میدل باس ولی علی رغم سایر انواع ماشین زیاد کردن یافته و با رشد ۱۵۰.۶ درصدی از ۸۳ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۲۰۸ دستگاه زیاد کردن یافت.

با این حال تولید انواع اتوبوس نیز نزولی بوده و با افت ۴۶.۱ درصدی از ۱۴۱ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به ۷۶ دستگاه رسید.

خرداد ماه امسال تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده ولی صعودی بوده و با رشد ۲۹.۵ درصدی از ۱۳۱۳ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۱۷۰۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید ماشین نزولی شد

در سه ماهه نخست امسال نیز تولید انواع ماشین با زیاد کردن ۹.۴ درصدی همراه بوده و از ۳۰۷ هزار و ۶۶۶ دستگاه در سه ماهه نخست سال گذشته به ۳۳۶ هزار و ۶۹۹ دستگاه زیاد کردن یافت.

برخلاف چند ماه اخیر که تیراژ ماهانه تولید ماشین صعودی بود در خرداد ماه امسال تولید انواع ماشین ۱۹.۶ درصد کم کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz